Balistički kalkulatori

 

 

Kinetička energija (Imperijalna)

Težina
u grejnima:

 gr

Brzina
u stopama u sekundi:

 fps

Energija
u footpounds:

ft/lbs

 

Kinetička energija (metrička)

Težina
u gramima:

 g

Brzina
u metrima po sekundi:

 m/s

Energija
u džulima:

 J

_________________________________________________________________________________________________

Pretvarači mernih jedinica

Težina

Grejna:  gr
Grama:  g

 

Pritisak

Funti
po kvadratnom inču:
 psi
Kilonjutna
po kvadratnom cm :
 bar

 

Brzina

Stopa u sekundi:
 fps
Metara u sekundi:  m/s

 

Energija

Footpounds: ft/lbs
Džula:  J

 

Razdaljina

Jardi:  yd
Metara:  m