Ručna PCP pumpa – vredi li kupiti ili ne?

Uz značajan porast broja ljubitelja vazdušnih pušaka koji se posebno interesuju za PCP puške, isto toliko, a možda i više, raste interesovanje kako puniti vazduhom te puške. Ovo je potpuno razumljivo, jer te puške ne mogu raditi ako nisu napunjene vazduhom pod pritiskom, ali i zato što naši trgovci i uvoznici više pažnje poklanjaju uvozu i prodaji pušaka, a za punjenje su kupci uglavnom prepušeni sami sebi. Istini za volju, stvari su se i po ovom pitanju pokrenule sa mrtve tačke, ali i dalje postoje problemi koji muče veći broj PCP strelaca. Čak i kada nabave bocu, fill station i ostalu opremu, ostaje problem punjenja boca. Kompresori su relativno retki, ne žele svi da pune boce “trećim licima” itd. Neka ovaj tekst bude, između ostalog i svojevrsni apel uvoznicima da malo više obrate pažnju i na punjenje pušaka, jer će time svakako privući veći broj kupaca i interesenata.
Kada su u pitanju PCP (Precharged Pneumatic) puške, postoje tri načina punjenja: putem boce pod visokim pritiskom, direktno preko kompresora ili pomoću ručne pumpe.
Boce, njihove osobine i način punjenja smo već detaljno opisali u tekstu “Boce za punjenje PCP pušaka i saveti za njihovo bezbedno korišćenje“. U ovom tekstu ćemo zato opisati način punjenja puške ručnom pumpom, kao i dati mnoge savete za bezbedno i efikasno korišćenje ovih pumpi. Takođe ćemo probati da odgovorimo na večitu dilemu: vredi li kupiti i koristiti ručnu pumpu, koje su prednosti, a koje mane.

Kao prvo, moramo odmah naglasiti da pumpe za punjenje PCP pušaka moraju biti posebno pilagođene za ovu namenu i da se obične pumpe koje svakodnevno viđamo ne mogu koristiti.
Za punjenje PCP puške koristićemo posebno prilagođene pumpe koje imaju sposobnost i mogućnost da izdrže visoke pritiske, koji se kreću od 200 do 250 bara. Takvu pumpu ćete najlakše prepoznati po natpisu “High Pressure Hand Pump, 300bar (30MPa), tj. “Ručna pumpa visokog pritiska”, ili slično tome. Pošto ovakve pumpe rade na izuzetno viskom pritiscima, logično je i da njeni delovi moraju biti prilagođeni i u mogućnosti da bez većih problema izdržavaju takve pritiske.
Kada smo nabavili pumpu i spojili je sa puškom preko odgovarajuće niple (konektora), možemo krenuti sa pumpanjem.
Najveći problem će biti prvo pumpanje, kada krećemo od nule, tj. praznog cilindra puške. Tada će nam biti potreban najveći broj pumpanja, što automatski znači i priličnu fizičku snagu koju moramo uložiti. Primetićete da će pumpanje u početku biti lakše, a kako se pritisak u cilindru povećava, pumpanje će biti sve teže. Bilo bi dobro da je obrnuto, ali na žalost nije.
Neki opšti saveti bi bili: pumpanje se obavlja sporo (nipošto brzo!), a hod pokretnog dela pumpe mora biti kompletan od kraja do kraja, što će reći od gore do dole i obrnuto. Znači, dižemo do kraja i spuštamo do kraja. Samo tako ćemo obezbediti pravilno i potpuno punjenje, a trošićemo i manje fizičke snage.
Obratite pažnju na jednu jako bitnu stvar: na svakih 5 minuta pumpanja je potrebno napraviti pauzu od minimalno 10-15 minuta da se pumpa ohladi. Vreme pauze zavisi od nekoliko faktora: spoljašnje temparature, vlage, da li pumpamo po suncu… Ako pumpamo leti, biće potrebno znatno više vremena, dok će se po hladnom vremenu pumpa hladiti brže. Zato vreme od 10-15 minuta shvatite samo okvirno, kao orijentaciju.
Drugo, izuzetno je bitno pumpati celom težinom tela, kičma mora biti maksimalno ispravljena, savijamo samo kolena, a pumpu potiskujemo celim telom. Ako budete pumpali samo rukama, neće biti dobro. Umorićete se jako brzo. Uostalom, kada steknete malo rutine, već ćete i sami naći tehniku koja vam je najlakša, preciznije govoreći najmanje teška.
Dakle, najteže će biti prvi put, jer će nam u zavisnosti od kapaciteta cilindra puške, biti potrebna bar tri pumpanja od po 5 minuta i dve do tri pauze. Kasnije će ići nešto brže, jer će uvek postojati određeni pritisak u cilindru, naravno dok ga iz nekog razloga ponovo ne ispraznimo do kraja. Međutim, ako mislite da 5 minuta nije puno, znajte da jeste. To je oko 120 do 150 pumpanja, što nije malo. Naravno, dužina pumpanja će u najvećoj meri zavisiti od kapaciteta cilindra puške. Manje cilindre ćete puniti brže nego one veće.
Kada konačno završimo pumpanje i postignemo pritisak u cilindru, obavezno ćemo pre vađenja niple iz puške ispusti vazduh iz pumpe i creva, pa tek onda izvaditi niplu.

To su neki opšti saveti, ali ima još toga bitnog: prilikom pumpanja obavezno pušku držite izdignutu od zemlje, najbolje na nekoj stolici, krevetu ili višem podmetaču. Ovo je bitno da bi se što manje nakupljala kondenzacija i ulazila u cilindar puške. Ako vaša pumpa ima tupfere od vate (filtere), obavezno ih menjajte i osušite čim se ovlaže, jer će u protivnom još duže zadržavati vodu u pumpi.

Savetujemo svima koji se odluče za nabavku ručne pumpe, da obavezno nabave i specijalni filter, koji se postavlja između pumpe i puške, a koji ima ulogu da smanji kondenzaciju vlage i pročisti vazduh. Ovi filteri nisu magični, ali definitivno pomažu, a nisu skupi i mogu se nabaviti preko različitih sajtova za prodaju.

Naravno, održavajte i proveravajte pumpu redovno, pratite pušta li negde vazduh, ne ostavljajte je na nekom vlažnom mestu (podrum) i trajaće vam dosta dugo. Redovno proveravajte i gumene oringove i zamenjujte ih po potrebi. Uz većunu pumpi se dobijaju i rezervni setovi zaptivki i filtera, tako da to neće biti veliki problem.
Recimo i sledeće: pumpa jeste zgodna kao rezervna varijanta, ali za ozbiljnija i dugotrajnija pucanja ipak svima savetujemo da nabave bocu, jer će odmah shvatiti kolika je to prednost. Pumpa je dobra za rezervu, ali kada nemate drugog izbora, biće svakako dovoljna zamena za bocu.
Na samom kraju, znajte da je neophodno posle završenog pumpanja, obavezno napraviti pauzu od 15 minuta da se odmorite i dovedete broj otkucaja srca i disanje na normalu, jer u suprotnom nemojte očekivati neku posebnu preciznost ako gađate zadihani.

Kao što vidite, definitivnog odgovora na pitanje vredi li kupiti ručnu pumpu nema. Sve zavisi od vaših potreba i želja. Ručna pumpa ima mana, ali i dobrih osobina. Vi ćete odabrati šta vama odgovara, a mi smo tu da pomognemo i damo svete na našem i vašem Forumu.